Domů » Analýza CYRRUS: Inflace může vyšplhat i přes 10%

Analýza CYRRUS: Inflace může vyšplhat i přes 10%

autor: Redakce

Že se rok 2022 v Česku ponese ve znamení nebývale rychlého růstu cen, je už nyní každému jasné a i podle analýzy CYRRUSu na tom nelze mnoho změnit. Jak vysoko nakonec ceny vystoupají ale závisí na mnoha faktorech, které se navíc budou rozdílně vyvíjet v čase.

Tradičně nejvýznamnějším aktérem na poli cenové stability je pochopitelně centrální banka. Ta česká sice už do boje proti rostoucím cenám energicky vyrazila, když během pouhých šesti posledních měsíců roku 2021 zvýšila základní úrokovou sazbu z 0,25 až na 3,75 %, efekt tohoto kroku se ovšem dostaví se zpožděním. Vyšší úroky budou zvýhodňovat spoření proti utrácení a tím budou tlumit ekonomickou aktivitu a potažmo inflaci, ovšem prodleva mezi změnou sazeb a efektem na inflaci se pohybuje mezi 12–18 měsíci. Úlevu tak můžeme čekat nejdříve ve třetím kvartále roku 2022.

„Očekávání, která mají obyvatelé a firmy ohledně budoucí inflace, se totiž promítají do vyjednávání o navyšování mezd a do tvorby cen za zboží a služby. Čím vyšší tak očekávání jsou, tím více se proti nim snaží firmy a domácnosti zajistit zvyšováním vlastních příjmů. V krajním případě pak při nekontrolovaném vzedmutí inflačních očekávání hrozí mzdově-cenová spirála, kdy se růst cen a výhledů na něj vzájemně přiživují, což může cenovou dynamiku neovladatelně zrychlovat,“ uvádí CYRRUS.

Výhled inflačních očekávání v souhrnu hodnotí CYRRUS jako momentálně silně proinflační. A ani v nejbližší době nepočítá s uklidněním. K tomu dojde teprve v momentě, kdy se začnou statistiky o tuzemském růstu cen citelně snižovat, což nelze čekat dříve, než ve druhé polovině roku 2022.

Rychlejší úlevu si slibujeme od kurzu české koruny. Ta sice po pandemickém prudkém oslabení již stačila své ztráty umazat, ovšem podle nás má potenciál pokračovat v tažení k silnějším hodnotám. Dostává se jí totiž mimořádné podpory ze strany České národní banky, která rychlé zvedá tuzemské úrokové sazby,“ píše CYRRUS.

Fiskální politika vlády

Lze očekávat, že chování nové české vlády a její fiskální politika bude patrně působit proinflačně na celém horizontu prognózy. Schodek rozpočtu za rok 2021 dosáhl 420 mld. Kč a bude se tak pohybovat kolem 7 % HDP. Nový kabinet sice plánuje snížit deficit pro rok 2022 na 300 mld. Kč, dosud ovšem není zřejmé, jak toho chce dosáhnout, a i přesto by šlo o přibližně 5 % HDP, což je nadále značně expanzivní politika. O výraznějších úsporných ambicích pro rok 2023 zatím nepadlo mnoho zmínek, a předpokládáme tak jen pozvolnou konsolidaci do okolí 4 % HDP. I takový výsledek ovšem nelze, podle CYRRUSU, označit jinak, než jako proinflační.

„Jako na houpačce bude rok 2022 podle nás s cenami energií. Zahájíme jej drtivým úderem v prvním kvartále, kdy vyprší dočasné odpuštění DPH a zdražovat se bude napříč dodavateli. Výrazné zklidnění situace však očekáváme již s příchodem jarních měsíců, kdy by kromě oteplení počasí měla pokročit i vyjednávání o zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Již koncem roku 2022 – kdy do srovnání vstoupí letošní zvýšená srovnávací základna – by tak energie mohly začít inflaci spíše tlumit, odhaduje CYRRUS.

Naopak potraviny se o své slovo teprve přihlásí. České ceny potravin dosud neodráží nedávné citelné zdražování zemědělských komodit na světových trzích a ani nákladů. Bezprostředně nelze očekávat výraznější zlepšení situace ani na trhu s bydlením. K urychlení nedostatečné výstavby vlivem nového stavebního zákona v roce 2022 jistě nedojde, a to ani v případě, že by skutečně zafungoval.

„Pokračující nedostatek pracovních sil a materiálů ve stavebnictví bude mezitím působit ve směru dalšího zdražování, ke kterému v prvním čtvrtletí přispěje i snaha části žadatelů o hypotéky, kteří nesplňují nové limity stanovené centrální bankou, aby uzavřeli smlouvy před dubnem 2022, kdy tyto limity vejdou v platnost. Teprve ve druhém pololetí roku 2022 lze očekávat, že vyšší úrokové sazby poptávku částečně ochladí a zmírní tak cenové tlaky,odhaduje analýza.

Nebývale svižný růst cen pozorujeme prakticky napříč celým světem, a částečně jej lze vysvětlit globálními faktory, jako jsou přetížené dodavatelské řetězce či nárazově zvýšená poptávka po komoditách. Česká republika přesto patří v rámci západních zemí mezi ty, které jsou nastupující inflační vlnou zvláště ohroženy, a to z důvodu specifických lokálních faktorů. Primárně se jedná o český trh práce, na kterém panuje tak akutní nedostatek zaměstnanců, že firmám nezbývá, než přistupovat na rostoucí mzdové požadavky. Ty následně vytvářejí dodatečný nákladový tlak, který výrobce nutí dále zvyšovat ceny, a zároveň stimulují spotřebitelskou poptávku.

„S přihlédnutím ke všem zmíněným faktorům předpokládáme, že aktuální vlna české inflace bude kulminovat v prvním kvartále roku 2022 v blízkosti divokých 8,8 % meziročně, což bude nejvyšší tuzemský čtvrtletní údaj od podzimu roku 1998. Za pravděpodobné považujeme i překonání 10% hranice v některém z měsíců. Za celý rok 2022 pak inflace dosáhne 7,2 %. Rok 2023 by pak měl přinést znatelné uklidnění, když růst spotřebitelských cen poklesne k 3,1 % a poté bude pokračovat ve snižování směrem k 2% cíli centrální banky,uzavírá CYRRUS.

Inflační očekávání spotřebitelů (index)

Zdroj: Evropská komise, CYRRUS

Inflační očekávání fin. trhu a firem v ČR

Zdroj: ČNB, CYRRUS

Vývoj spotřebitelských cen během pandemie oproti období 2010-2019 (v %)

Skupina„Normální“ zdražení za 23M„COVID“ zdražení za 23MRozdíl
Odívání a obuv3,518,414,2
Doprava1,513,212,2
Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy-0,39,810,1
Alkoholické nápoje, tabák4,413,89,1
Rekreace a kultura-0,35,15,6
Stravování a ubytování5,310,35,2
Ostatní zboží a služby2,77,14,0
Zdraví4,07,53,9
Pošty a telekomunikace-5,3-1,43,7
Bydlení, voda, energie, paliva3,94,71,0
Vzdělávání3,84,20,5
Potraviny a nealkoholické nápoje4,70,9-2,8
Úhrn2,87,04,4

Zdroj: ČSÚ, CYRRUS
Pozn.: Sloupce se nemusejí sečíst do celku vlivem zaokrouhlení

co by vás také mohlo zajímat

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies