meta
Domů » ČBA Hypomonitor únor 2023: Úroková sazba klesla na 5,90 %

ČBA Hypomonitor únor 2023: Úroková sazba klesla na 5,90 %

autor: Redakce

Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru letošního roku hypoteční úvěry v objemu 7,9 mld. Kč. Meziměsíčně tak objem poskytnutých hypoték vzrostl o 20 %. Objem i počet poskytnutých hypoték tak mírně překonal hodnotu z konce minulého roku a dostal se na nejvyšší úroveň za posledního půl roku, z pohledu aktivity předešlých let jde však jen o symbolické zlepšení a celkově zůstává objem poskytnutých hypoték mezi nejnižšími za posledních 10 let. Vzhledem k působení nižší srovnávací základny se v únoru také zmírnil meziroční propad, a to z lednových 80 % na 69 %. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování v únoru poklesla druhý měsíc v řadě, a to z 5,93 % na 5,90 %. Tržní úrokové sazby delších splatností jsou nadále rozkolísané. Po únorovém růstu v březnu opět začaly klesat a za březen se v průměru vyskytují jen mírně pod úrovní posledního čtvrtletí minulého roku. Uvedené informace plynou z dat ČBA Hypomonitoru, který zachycuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry.

Zdroj: ČBA
Po slabém lednu se hypoteční aktivita v únoru zvýšila

Banky a stavební spořitelny dle ČBA Hypomonitoru poskytly domácnostem v únoru letošního roku hypotéky v celkovém objemu 7,9 mld. Kč. Objem poskytnutých hypoték tak po lednovém 16% poklesu opět vzrostl, a to o 20 %. Ačkoli únor obvykle bývá z pohledu aktivity na hypotečním trhu oproti lednu mírně příznivější, letošní únorový nárůst byl v tomto ohledu nad rámec běžné sezónnosti. I přes uvedené zlepšení však byl únorový výsledek jen nepatrně příznivější než hodnoty z prosince minulého roku, a stále tak patří mezi ty nejslabší hodnoty za posledních 10 let. Z meziročního pohledu se začíná projevovat efekt nižší srovnávací základny z loňského roku, ačkoli první polovina roku 2022 byla z pohledu poskytnutých objemů stále velmi silná. Meziroční pokles poskytnutých hypoték se tak v únoru zmírnil na 69 % po lednových 80 %.

Zatím je předčasné předpovídat vývoj hypotéčního trhu v letošním roce či nějaké výrazné trendy. Skutečností je, že v únoru zaznamenala Česká spořitelna meziměsíční nárůst objemu hypoték o 19 procent. K dalšímu růstu objemů by mohl pomoc příznivý vývoj úrokových sazeb. Ty by podle našich očekávání měly v letošním roce stagnovat nebo dokonce mírně klesat,“ říká expert hypotečních úvěrů České spořitelny Marian Holub

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v únoru dosáhl 6,5 mld. Kč po lednových 5,4 mld. Kč.

Jde tak o nárůst o 1,1 mld Kč, ačkoli samotná hodnota se pohybuje jen mírně nad průměrem posledního půl roku ve výši 6,2 mld. Kč. Objem refinancovaných úvěrů (interně či z jiné instituce) pak činil 1,33 mld. Kč, což je jen mírné zvýšení oproti lednovým 1,15 mld. Kč. Objem skutečně nově poskytnutých hypoték meziměsíčně vzrostl o 21,4 % (po lednovém poklesu o 18,7 %) a meziroční propad se snížil z 80 na 69 %.

Zatímco v lednu bylo poskytnuto 1 900 nových hypoték, v únoru se hodnota zvýšila téměř o 390 a dostala se na hranici 2,3 tis. Počet hypoték tak nepatrně převýšil prosincovou hodnotu a byl nejvyšší od srpna minulého roku. Nadále se ale jedná o velmi nízký počet ve srovnání s tím, že průměrný měsíční počet nových hypoték v první polovině minulého roku se pohyboval kolem 6 tisíc a předloni pak dosahoval 9,5 tisíce.

I přes pokračující útlum na hypotečním trhu sledujeme sílící zájem domácností o úvěry ze stavebního spoření, a to právě v souvislosti s energetickou krizí. Češi začínají úvěry ze stavebního spoření využívat nejen na běžné opravy, ale také na financování energeticky úsporného bydlení – každá třetí žádost o úvěr ze stavebního spoření je dnes určena právě na rekonstrukci s cílem snížit energetickou náročnost bydlení a uspořit na energiích,“ říká Martin Vašek, generální ředitel ČSOB stavební spořitelny.

Průměrná hypoteční sazba druhý měsíc v řadě poklesla

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v únoru druhý měsíc v řadě mírně poklesla, a to z 5,93 na 5,9 %. Její hodnota je tak nepatrně nad hodnotou z října minulého roku, stále se však nachází na nejvyšších úrovních za posledních dvacet let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovala také na obdobně vysokých hodnotách. Realizované úrokové sazby na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v relativně širokém rozpětí mezi 6 až 7 %, jejich průměr však v posledním půl roce vesměs stagnuje mírně nad hranicí 6 %.

„Tržní úrokové sazby jsou v souvislosti s nejistotami ve světové a domácí ekonomice v posledním období velmi rozkolísané a poměrně často mění svůj směr. V letošním roce jsou v průměru jen nepatrně nižší, než byly v posledních měsících minulého roku, což odpovídá i mírnému poklesu hypotečních sazeb. Obecně pak platí, že finanční trhy v současnosti předpokládají, že úrokové sazby budou klesat jen velmi pozvolna, což naznačuje, že i případný pokles hypotečních sazeb bude v následujícím období jen velmi mírný,“ uvedl Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

Hypoteční sazby reagují s mírným zpožděním především na vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností. Promítá se do nich řada faktorů – nejen očekáváný vývoj základních sazeb ČNB, ale i výhled na inflaci, ekonomický vývoj či dynamika obdobných úrokových sazeb v zahraničí. Zmíněné tržní úrokové sazby delších splatností jsou v posledních měsících rozkolísané, po opětovném růstu v průběhu února začaly v březnu opět klesat a v současnosti se nachází zhruba na podobné úrovni jako před měsícem a stále v průměru jen mírně pod hodnotou z posledního čtvrtletí minulého roku. Případné změny v hypotečních sazbách v následujícím období tak budou vzhledem k tomuto vývoji tržních úrokových sazeb jen velmi mírné.

Průměrná velikost hypotéky v únoru nepatrně vzrostla, zůstala však pod hranicí 2,9 mil. Kč

Průměrná výše hypotéky v únoru sice nepatrně vzrostla, stále však zůstává pod hranici 2,9 mil Kč. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž musely některé domácnosti zamýšlenou výši hypotéky snížit. Nejvyšší průměrná hypotéka byla dosažena v listopadu 2021 a činila 3,46 mil. Kč, od té doby začala postupně klesat.

Scénáře vývoje měsíční splátky pro různé délky splatnosti hypotéky udává tabulka č. 2. Z ní je patrné, že růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o zhruba 1,5 tisíce Kč. Ve srovnání s 2% úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená 6% hypoteční sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky zhruba o 6 tisíc Kč. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30 letou splatností se současnými úrokovými sazbami se pohybuje kolem 6 tisíc Kč.

Za celý rok 2022 propadla aktivita na hypotečním trhu o 64 %

Za celý rok 2022 poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry v objemu 197 mld. Kč, z toho čistě nové úvěry bez refinancování činily 162 mld. Kč. Meziročně se jednalo o propad ve výši 63,6 % v případě všech hypoték, a 57 % v případě skutečně nově poskytnutého objemu. Ačkoli rok 2021 byl z pohledu aktivity na hypotečním trhu výjimečný a meziroční propad v roce 2022 byl očekávatelný, aktivita na hypotečním trhu byla v loňském roce téměř o 40 % nižší i ve srovnání s rokem 2020. A to je potřeba brát v potaz i skutečnost, že první polovina minulého roku byla ještě relativně silná a teprve druhé pololetí roku 2022 ukázalo, jak se citelně hypoteční trh ochladil.

co by vás také mohlo zajímat

-->

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies