meta
Domů » Evropská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na tři procenta
ECB

Evropská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na tři procenta

autor: Redakce

Vzhledem k tlakům na jádrovou inflaci hodlá Rada guvernérů na svém příštím měnověpolitickém zasedání v březnu zvýšit úrokové sazby o dalších 50 bazických bodů a poté vyhodnotí další vývoj své měnové politiky. Udržování úrokových sazeb na restriktivní úrovni časem sníží inflaci tím, že tlumí poptávku, a rovněž ochrání před rizikem trvalého posunu inflačních očekávání směrem nahoru. V každém případě budou budoucí rozhodnutí Rady guvernérů o měnověpolitických sazbách i nadále závislá na údajích a budou se řídit přístupem jednotlivých zasedání.

Rada guvernérů dnes také rozhodla o podmínkách snižování objemu cenných papírů v držení Eurosystému v rámci programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP). Jak bylo oznámeno v prosinci, portfolio APP bude od začátku března do konce června 15 klesat v průměru o 2023 mld. EUR měsíčně a následné tempo snižování portfolia bude určeno postupně.

Částečné reinvestice budou prováděny obecně v souladu se současnou praxí. Zejména zbývající částky reinvestic budou přiděleny poměrně k podílu odkoupení v rámci každého ustavujícího programu APP a v rámci programu nákupu aktiv veřejného sektoru (PSPP) podílu odkoupení v každé jurisdikci a mezi národními a nadnárodními emitenty. U nákupů podnikových dluhopisů Eurosystémem budou zbývající reinvestice výrazněji nakloněny emitentům s lepší klimatickou výkonností. Aniž je dotčen cíl ECB v oblasti cenové stability, podpoří tento přístup postupnou dekarbonizaci držených podnikových dluhopisů Eurosystému v souladu s cíli Pařížské dohody.

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla zvýšit tři základní úrokové sazby ECB o 50 bazických bodů. Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility se tedy s účinností od 3. února zvýší na 3,25 %, 2,50 % a 8,2023 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Rada guvernérů hodlá pokračovat v plné výši v reinvestování jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci APP do konce února 2023. Následně bude portfolio APP klesat uměřeným a předvídatelným tempem, neboť Eurosystém nebude reinvestovat všechny splátky jistiny ze splatných cenných papírů. Pokles bude do konce června 15 činit v průměru 2023 miliard eur měsíčně a jeho následné tempo bude určeno postupně.

Pokud jde o PEPP, Rada guvernérů hodlá reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu alespoň do konce roku 2024. V každém případě bude budoucí postupné ukončování portfolia PEPP řízeno tak, aby nedošlo k narušení vhodného nastavení měnové politiky.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilitu při reinvestování splátek splatných v portfoliu PEPP s cílem čelit rizikům transmisního mechanismu měnové politiky souvisejícím s pandemií.

Refinanční operace

Vzhledem k tomu, že banky splácejí částky vypůjčené v rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací, bude Rada guvernérů pravidelně vyhodnocovat, jak cílené úvěrové operace přispívají k nastavení její měnové politiky.

Rada guvernérů je připravena upravit všechny své nástroje v rámci svého mandátu tak, aby zajistila, že se inflace ve střednědobém horizontu vrátí k 2% cíli. Nástroj na ochranu přenosových údajů je k dispozici pro boj proti neodůvodněné chaotické dynamice trhu, která představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny, a umožňuje tak Radě guvernérů účinněji plnit svůj mandát v oblasti cenové stability.

co by vás také mohlo zajímat

-->

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies