meta
Domů » Jak by měli investoři do dluhopisů přehodnotit strategie, když se centrální banky rozhodly dát si pauzu?
Investor, ilustrační obrázek

Jak by měli investoři do dluhopisů přehodnotit strategie, když se centrální banky rozhodly dát si pauzu?

autor: Redakce

V současné době je možné získat atraktivní výnos z kombinace kvalitních státních a podnikových dluhopisů, které jsou relativně méně rizikové, což ukazuje i následující graf. Vyšší výnosy znamenají, že investoři mohou mít kvalitnější nástroje, aby si zajistili příjem.

Přicházející příležitosti: V cyklu zvyšování úrokových sazeb jsme na křižovatce

Může to být výzvou, na vládních dluhopisech vyspělých trhů letos zkoušel trh investorské nervy, což se odrazilo v ostatních třídách aktiv s pevným výnosem a u úvěrových aktiv. Hlavní vyspělé centrální banky sice v poslední době pozastavily růst sazeb, ale směr vývoje sazeb je nejistý a další zvyšování je tak možné. Inflační tlak zůstává zvýšený v důsledku dlouhodobých trendů, jako je deglobalizace, dekarbonizace a snaha o snížení stávajícího dluhového zatížení. Nedávné geopolitické napětí a neuspokojivé výsledky hospodaření rovněž zvyšují obavy investorů.

Graf 1: Odhady rizika a výnosů podle tříd aktiv

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Pouze pro ilustraci. Zdroj: Fidelity International, 30. červen 2023.
 

Například hotovostní strategie, které investují do cenných papírů s velmi krátkou dobou splatnosti a malým úrokovým rizikem a které k 31. říjnu vynášely přibližně 5 % v amerických dolarech. Pokud úrokové sazby nadále porostou nebo zůstanou „vyšší po delší dobu“, může být hotovost pro některé investory zaměřené na příjmy atraktivní volbou. Kromě toho mohou tyto strategie sloužit i k jiným účelům při alokaci portfolia. Hotovost může sloužit například jako rezerva proti riziku nebo k využití budoucích příležitostí, pokud investoři očekávají, že ceny aktiv budou při výrazném hospodářském poklesu podhodnoceny.

S rostoucí nejistotou na trhu si někteří kladou otázku, zda se více spoléhat na hotovostní strategie? Pokud je to láká, jaká jsou rizika? Odpověď je složitá a závisí na konkrétních cílech a omezeních investorů, navíc na jejich názoru na vývoj úrokových sazeb (viz graf níže), inflaci a hospodářský růst.

Graf 2: Očekávané průměrné úrokové sazby přepočtené na roční bázi v horizontu 10 let podle zemí/regionů

Pouze pro ilustraci. Zdroj: Fidelity International, 30. červen 2023.

Domníváme se, že v roce 2024 může začít nejpravděpodobnější scénář recese. V tomto případě si centrální banky mohou dát pauzu a budou nuceny snížit základní úrokové sazby, aby ochránily růst. Výkonnost hotovosti oproti dluhopisům s delší dobou splatnosti se může zvrátit z následujících důvodů:

  • Fondy peněžního trhu a další strategie s krátkou splatností dluhu a nízkým rizikem dosahují lepších výsledků než mnohé kategorie dluhopisů s delší splatností, protože centrální banky od března 2022 agresivně zvyšují úrokové sazby. Je to do značné míry proto, že tyto strategie umí lépe sledovat zvyšování úrokových sazeb ve srovnání s dluhopisy s delší dobou splatnosti. Stejně jako pozorně kopírují růst úrokových sazeb, tak i jejich pokles.
  • Očekávání úrokových sazeb je v příštích 18 měsících ve srovnání s předchozími 18 měsíci více vychýleno směrem dolů. U fondů peněžního trhu by mohlo být kvůli souvisejícímu reinvestičnímu riziku obtížnější uzamknout vyšší sazby ve srovnání s dluhopisy s delší dobou splatnosti, pokud se očekává pokles úrokových sazeb.
  • Reálné sazby zůstávají na mnoha hlavních vyspělých trzích nízké nebo blízké nule, i když centrální banky agresivně zvyšují sazby. Pro některé nemusí fondy peněžního trhu a jiné nízkorizikové strategie výnosů stačit, pokud budou požadovány vyšší reálné výnosy. Kupní síla bude bez kapitálového růstu, který u hotovostních strategií neexistuje, časem klesat.

S tím, jak se počátek recese posouvá a blíží se vrchol úrokových sazeb, investoři stále více počítají se scénářem „vyšší po delší dobu“. Spoléhání se na jeden scénář nebo tržní trend – například na fondy peněžního trhu v prostředí „vyšších úrokových sazeb po delší dobu“ – by však mohlo způsobit vysokou zranitelnost.

Investoři by měli pečlivě sledovat faktory ovlivňujících výnosy ve svých strategiích zaměřených na příjem v době, kdy se zvyšuje volatilita výnosů a jejich rozptyl. Udělat nyní krok zpět a přehodnotit zdroje příjmů v portfoliu se v budoucnu vyplatí bez ohledu na to, jaké makro scénáře se objeví.

co by vás také mohlo zajímat

-->

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies