meta
Domů » Kapesné dětem dávají tři čtvrtiny rodičů, nejčastěji jde o částku do 500 korun

Kapesné dětem dávají tři čtvrtiny rodičů, nejčastěji jde o částku do 500 korun

autor: Redakce

Téměř tři čtvrtiny (73 %) rodičů dávají dětem nějakou formu kapesného, pravidelnou formu měsíčního kapesného pak volí 58 % dotázaných. Nejvíce rodičů, asi 6 z 10, vydá na kapesné částku do 500 korun za měsíc na jedno dítě, pětina pak přispívá dětem částkou 500-1 000 korun měsíčně. Více než 2 tisíce korun kapesného pak dává 11 % dotazovaných rodičů, častěji jde přitom o rodiny se středoškoláky a vysokoškoláky. Informace vyplynuly z dotazování investiční platformy Portu.

Se začátkem školního roku rostou rodinám s dětmi výdaje za školní pomůcky, stravování, volnočasové aktivity a další položky spojené s nástupem do škol a školek. Důležitým výdajem spojeným s dětmi je pak i kapesné, které by mělo pokrývat osobní potřeby dětí a učit je hospodařit s vlastními finančními zdroji. Podle dotazování online investiční platformy Portu dávají dětem nějaké kapesné téměř tři čtvrtiny (73 %) rodičů, kteří mají alespoň jedno nezaopatřené dítě. Kapesné přitom dávají častěji v rodinách, kde je alespoň jedno dítě na základním a vyšším stupni vzdělání. Zbývajících 27 % dotázaných kapesné nedává, častěji jde o případy, kde jsou v rodinách děti předškolního věku.

Pravidelné měsíční kapesné dává dětem 58 % rodičů, v Praze tak reagovalo dokonce 67,5 % dotázaných. Asi čtvrtina
(26 %) rodičů pokrývá požadavky dětí tak, že jim dává peníze podle potřeby a 16 % respondentů kombinuje obě formy, tedy dává pravidelné měsíční kapesné na vlastní útratu, zároveň řeší některé jejich požadavky podle potřeby.

„Pokud chceme, aby si děti uvědomovaly hodnotu peněz a učily se zacházet s omezeným rozpočtem, je forma pravidelného kapesného jednoznačně nejlepší. U menších dětí bude fungovat dobře forma kasičky, zhruba od druhého stupně mohou mít děti vlastní bankovní účet a kartu. Dětem to může připadat jako výplata, se kterou musí hospodařit stejně jako rodiče do dalšího termínu.  A je na nich, zda to zvládnou a dokážou třeba i nějaké peníze uspořit na splnění svého přání nebo na dárky k Vánocům pro své blízké,“ komentuje analytik Portu Marek Pokorný.   

Asi 6 z 10 rodičů (59 %) vydá měsíčně v průměru na jedno dítě kapesné do 500 korun, přičemž nejčastěji dávají rodiče (26 %) částku 100-300 korun měsíčně, 25 % rodičů pak částku 300-500 korun. Kapesné ve výši do 100 Kč dává asi 8 % rodičů. Pětina dotazovaných přispívá měsíčně dětem na kapesné 500-1000 korun, 10 % částku 1-2 tisíce korun. Více než 2 tisíce měsíčně na jedno dítě pak vydá za kapesné 11 % rodičů. Vyšší kapesné se často pojí s vyššími náklady a potřebami dětí studujících na střední a vysoké škole. V rodinách, kde je alespoň jeden středoškolák, vydá téměř třetina rodičů měsíčně za kapesné 700 a více korun, v případě rodin s vysokoškolákem dává až 60 % rodičů kapesné vyšší než 2 tisíce korun.

„Studium na střední a vysoké škole je často spojeno s bydlením mimo domov, kdy náklady na ubytování, školné, stravu a studijní pomůcky mohou šplhat do tisíců korun měsíčně. Řada studentů se proto snaží odlehčit rodinnému rozpočtu a pokrýt alespoň část svých výdajů formou brigády nebo placené praxe,“ doplňuje Tereza Suntychová, marketingový specialista v Portu.

co by vás také mohlo zajímat

-->

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies