Domů » Průzkum analytiků Fidelity International: Souboj společností o dosažení nulových emisí
Větrná energie

Průzkum analytiků Fidelity International: Souboj společností o dosažení nulových emisí

autor: Redakce

Podle analytiků z Fidelity International (Fidelity) bude do roku 2030 téměř čtvrtina všech společností uhlíkově neutrálních. Evropské společnosti jsou vpředu, ostatní regiony jsou jim v patách. 25 procent analytiků pokrývajících Čínu zmiňuje rostoucí důraz na ESG hodnocení u většiny sledovaných společností, což znamená nárůst oproti přibližně 15 procentům z předchozích tří let.

Podle každoročního Průzkumu analytiků Fidelity International, který se věnuje otázkám ESG v řadě průmyslových odvětví a napříč regiony, bude téměř čtvrtina (24 %) všech společností do konce tohoto desetiletí uhlíkově neutrální. Evropské společnosti jsou v této záležitosti výrazně napřed, přičemž analytici odhadují, že až 30 % z nich bude uhlíkově neutrální do roku 2030.
U asijských firem by alespoň jedna z pěti společností (23 %) v asijsko-pacifické oblasti měla za stejné časové období dosáhnout téhož milníku.

Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship and Sustainable Investing pro Fidelity International komentuje: „Věříme, že klimatická změna je jednou z největších hrozeb pro společnost, obchod a dlouhodobou ziskovost společností i trhů. Proto od společností, do kterých investujeme, očekáváme úsilí a snahu řešit možné dopady klimatické změny na jejich podnikání.

Těší nás, když pozorujeme, že problematika udržitelnosti každoročně stoupá na důležitosti v agendách firem i napříč region. Značí to změnu uvažování, která byla zrychlena pandemií. Letos tak poprvé více než polovina (54 %) analytiků Fidelity uvádí, že většina jimi pokrývaných společností už pravidelně diskutuje o otázkách udržitelnosti. V roce 2020 to bylo 46 procent a v roce 2017 pouhých 13 procent.

Naše prognózy uhlíkové neutrality vycházejí ze současných plánů firem, proto očekáváme, že budou v nadcházejících letech revidovány dokonce výše, neboť předpisy ohledně ESG jsou neustále přísnější a je i jejich cílem přilákat další investory.

Cíl Číny na uhlíkovou neutralitu do roku 2060 je vysoký, ale dosažitelný
25 procent analytiků Fidelity pokrývajících Čínu uvádí rostoucí důraz na ESG hodnocení u většiny jejich společností, a to v porovnání se zhruba 15 procenty v předchozích třech letech. To může být zábleskem „zcela nulového“ cíle Číny do roku 2060.

Flora Wang, Director, Sustainable Investing, Assistant Portfolio Manager Fidelity International uvádí: „Očekává se, že emise uhlíku v Číně dosáhnou svého vrcholu kolem roku 2030, což znamená, že země má méně než 30 let na to, aby emise snížila z vrcholu na nulu. Pro srovnání, v Evropě dosáhly emise uhlíku svého vrcholu na počátku 90. let, ale při výrazně nižší intenzitě. Ačkoli se podle společností jedná o ambiciózní cíl, jsem přesvědčena, že se této výzvě dokážou postavit. Naše nedávná studie China Stewardship Report vskutku odráží trvalý pokrok napříč spektrem firem. Pro Čínu je v sázce mnoho, pokud si nebude všímat klimatických změn.

Důvěra v rok 2021 je vysoká
Navzdory mnoha zemím, které kvůli pandemii stále čelí omezením, zjistil Průzkum analytiků Fidelity, že manažeři ze všech firmách jsou velmi optimističtí, co do vyhlídek svých společností v roce 2021. A to zejména díky nízkým úrokovým sazbám, negativním reálným výnosům a podpůrné fiskální politice. To signalizuje příznivé prostředí pro oživení globálního růstu nejen v roce 2021, ale i v dalších letech.

Terry Raven, Director, European Equities pro Fidelity International říká: „Tempo oživení se bude lišit napříč jednotlivými zeměmi a průmyslovými odvětvími v závislosti na zavedení očkování a potenciálním dopadu nových variant Covidu. Výhoda Číny v „první dovnitř, první ven“ z roku 2020 by se měla promítnout i do roku 2021. Evropa a USA by se měly postupně začít zotavovat, jakmile budou zavedeny vakcíny a ekonomiky se budou znovu otevírat. V druhé polovině roku je velký potenciál růstu. U odvětví, která pandemií utrpěla nejvíce, očekávám, že se zotaví velmi rychle, ale celkově budou velmi nejednotné výsledky.

Každoroční Průzkum analytiků Fidelity International zkoumá názory interních analytiků po celém světě a agreguje informace podle přístupu odspoda nahoru na základě téměř 15 000 schůzek v jednotlivých společnostech za účelem odhalení klíčových trendů v podnikové sféře. Celá zpráva je dostupná zde.

co by vás také mohlo zajímat

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies