Domů » Po silnicích v Česku projela v srpnu nákladní vozidla z 51 zemí
dalnice

Po silnicích v Česku projela v srpnu nákladní vozidla z 51 zemí

autor: Redakce

Exportní orientace české ekonomiky a její umístění ve středu Evropy přispívají k tomu, že je ČR součástí významných dopravních tras v Evropě. V srpnu tak kromě vozidel z České republiky projela po našich silnicích vozidla z dalších padesáti zemí světa: nejčastěji registrovaných v Polsku a na Slovensku, ale výjimečně také z USA, Turkmenistánu, Kypru či Mongolska.

Podíl plátců mýtného ze zahraničí na celkovém výběru mýtného patří v České republice k nejvyšším v Evropě. V srpnu se přiblížil k hranici padesáti procent – dopravci s vozidly registrovanými v zahraničí uhradili více než 608 milionů korun, přesně 49,4 %. Tento poměr je dlouhodobě stabilní.

Z podrobných statistik je zřejmé, že většina těchto zahraničních dopravců využívá v rámci ČR dálnice, tedy pozemní komunikace pro tento provoz určené. Na silnicích I. třídy je podíl zahraničních úhrad výrazně nižší, než v celkovém úhrnu, a nedosahuje ani 30 %. Na dálnicích je tak podíl zahraničních úhrad podstatně vyšší.

Ukazuje se tak, že ČR je schopna pomocí elektronického mýtného zpoplatňovat a efektivně usměrňovat dálkovou silniční nákladní dopravu, kterou na našem území ovlivňuje především struktura národního hospodářství a poloha ČR uprostřed EU. Výkonové zpoplatnění dálnic a silnic I. třídy je z tohoto pohledu spravedlivější než silniční daň, kterou platí čeští dopravci. I to byl jeden z důvodů, proč došlo novelou zákona ke zrušení silniční daně pro vozidla s hmotností pod 12 tun a snížení sazby daně pro těžší vozidla.

Výběr mýtného podle země registrace vozidla – TOP 10 zemí –
zeměprojeté mýtné v srpnu v mil. Kč
Česká republika623 291 309
Polsko229 012 930
Slovensko102 693 081
Rumunsko69 774 152
Maďarsko58 359 718
Srbsko26 434 888
Bulharsko24 564 813
Litva20 066 201
Německo15 595 157
Turecko15 071 863

Dlouhodobě nejvíce zahraničních vozidel pochází z Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska.

V souladu s očekáváním rostl v letních měsících počet mýtných transakcí, které přes satelit systém CzechToll zaznamenal. Srpnový meziroční nárůst o 11 % (z 85 mil. v srpnu 2021 na 96 mil.) je dán zejména rozšířením sítě zpoplatněných komunikací o 373 kilometrů od 1. července 2022.

„Finanční přínos rozšíření zpoplatněné sítě silnic I. třídy bude možné vyhodnotit až v dlouhodobém horizontu, provoz v letních měsících je ovlivněn dovolenými i červencovými svátky. Například na silnici I/20 mezi Pískem a Plzní jsme však v létě nezaznamenali zvýšení intenzity provozu nákladních automobilů, které by naznačovalo, že dříve objížděli dopravci tento zpoplatněný úsek po silnici I/22,“ uvedl Petr Chvátal, provozní ředitel CzechToll.

Právě silnice I/22 mezi Pískem a Plzní byla nově od července zařazena mezi komunikace, kde mají vozidla s hmotností nad 3,5 tuny povinnost platit mýtné.

Celkem uhradili dopravci v srpnu na mýtném 1,232 mld. korun. To představuje meziroční nárůst 10,3 procent.  Na konci srpna bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno téměř 712 tisíc vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, z toho přes 539 tisíc vozidel má zahraniční registrační značky.

Počet vydaných palubních jednotek dopravcům přesáhl 574 tisíc kusů.

co by vás také mohlo zajímat

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies