meta
Domů » Úřad zakázal spojení České pošty a PNS

Úřad zakázal spojení České pošty a PNS

autor: Redakce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím nepovolil spojení Česká pošty a části závodu společnosti První novinová společnost a.s. Spojení by vedlo k vytvoření podniku s dominantním postavením, co by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu do 15 dnů podán rozklad.

V rámci navrhované transakce chtěla Česká pošta, získat možnost výlučně kontrolovat část soutěžitele představovanou částí závodu společnosti PNS, která se zabývá zejména doručováním listovních zásilek konečným adresátům. Po podrobném prošetření parametrů spojení a analýze jeho dopadů na relevantní trhy, Úřad dospěl k závěru, že bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích doručování zásilek obyčejného psaní, doručování zásilek adresného direct mailu, doručování zásilek neadresného direct mailu, distribuce předplatného a doručování tiskových zásilek na území České republiky.

Na trhu doručování zásilek obyčejného psaní a adresného direct mailu by došlo k výraznému posílení dominantního postavení či dokonce k vytvoření zcela monopolního postavení České pošty, neboť z trhu by byl odstraněn jediný významnější konkurent. Na trhu doručování neadresného direct mailu by došlo ke spojení druhého a třetího největšího subjektu, které by mělo za následek ztrátu podstatného konkurenčního tlaku. V distribuci předplatného a doručování tiskových zásilek by spojením došlo k odstranění potenciálního konkurenta. V případě povolení spojení by v důsledku odstranění konkurenčního tlaku z relevantních trhů mohlo dojít ke zhoršení kvality služeb, a především ke zvýšení cen pro spotřebitele.

Zákaz spojení soutěžitelů je extrémním opatřením, k němuž sahá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pouze ve zcela výjimečných případech, u nichž hrozí podstatné narušení hospodářské soutěže na trhu.

co by vás také mohlo zajímat

-->

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies