meta
Domů » Čas zdanit své zisky! Jaká jsou pravidla a jak to funguje u XTB?

Čas zdanit své zisky! Jaká jsou pravidla a jak to funguje u XTB?

autor: Redakce

Počátek roku je vždy spojen i s jednou nepříjemnou povinností, kterou je daňové přiznání. Ačkoliv daně jsou určitě nedílnou součástí chodu celého našeho státu, málokterý investor nebo obchodník má radost s dělením svých zisků, obzvlášť když případné ztráty si poté musí hradit sám. Vzhledem k tomu, že daně jsou nejen nepříjemné, ale pro mnohé i těžko uchopitelné téma, připravili jsme pro Vás krátký článek, jak celý tento sytém funguje a na co bychom si měli dát pozor.

  1. Co budeme danit?

V první řadě je důležité si ujasnit jaký typ investic chceme danit. Cenné papíry, tedy akcie a ETF mají mírně odlišná pravidla od CFD derivátů. V rámci XTB je toto rozdělení poměrně snadné. Cenný papír jsou akcie s označením [STC] a ETF s označením [ETF], vše ostatní, co je v platformě xStation dostupné, je CFD derivát. Zde se jedná o indexy, forex, komodity, kryptoměny ale i akcie CFD a ETF CFD, které jsou používány pro možnosti shortování.

  1. Zdanění cenných papírů (akcie a ETF)

V případě cenných papírů jsou základem daně příjmy (výnosy) realizované z prodeje akcií v daném zdaňovacím období snížené o výdaje (náklady) prokazatelně vynaložené na jejich dosažení. Jinak řečeno, daníte pouze Váš zisk: pokud koupíme akcii A za 1 000 Kč a za několik měsíců ji prodáme za 1 200 Kč, naše zdanitelná suma bude 200 Kč.

Pokud máme v daném roce obchodů více a některé z nich jsou ztrátové, například pokud k výše zmíněnému obchodu přidáme ještě nákup akcie B za 1 000 Kč a její následný odprodej za 950 Kč. Vznikne nám ztráta 50 Kč. Tím se i sníží náš celkový zdanitelný zisk z původních 200 Kč na 150 Kč. Tento součet ale můžeme provést pouze pokud se jedná v obou případech o obchod s cenným papírem. Pokud bychom měli ztrátu na akciovém portfoliu a zisk na CFD komoditách, není možné tyto dvě věci sloučit. Otázka zdanění se také vždy týká pouze uzavřených pozic / prodaných cenných papírů. Jako drobný investor fyzická osoba nedaníme akcie nebo ETF, které máme stále ve svém portfoliu.

Zdanění cenných papírů má však pro investory dvě poměrně pozitivní výjimky:

  • Investor je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, pokud celkový příjem ze všech cenných papírů prodaných v kalendářním roce nepřesáhne částku 100 000 Kč.
  • Pokud Investor drží akcie déle než tři roky (tj. přesáhne-li doba mezi nákupem a prodejem akcií 3 roky), pak příjmy z prodeje těchto akcií jsou od daně také osvobozeny.

Co se týká vyplácených dividend, ty jsou klientům u XTB vypláceny ve většině případů již zdaněné. Výše zdanění vždy závisí na zákonech daného státu. V rámci akcií z USA je možné vyplnit online formulář W-8BEN, který snižuje výši zdanění dividend pro fyzické osoby na 15 %.

Příjmy fyzických osob – nepodnikatelů z prodeje akcií se v souladu s § 10 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění považují za tzv. ostatní příjmy.

  1. Zdanění CFD derivátů

Pro zdanění ostatních aktiv platí v základu de facto stejná pravidla jako u cenných papírů. Tedy daníme pouze uzavřené obchody a pokud derivátových obchodů máme více, můžeme si náš zdanitelný zisk snížit o ztrátu utrženou na jiném derivátovém aktivu. Například tak můžeme sloučit ztrátu z obchodu na indexu US500 a zisk na komoditě GOLD. Jak bylo ale zmíněno výše, deriváty není možné kombinovat s cennými papíry! Dále v případě derivátů není možné uplatnit výjimky „tříletého časového testu” a „limitu 100 000 Kč”.

  1.  Jaká je role brokera při daňovém procesu?

Každý klient musí své daňové přiznání vyplnit sám nebo za pomoci svého daňového poradce. XTB nicméně poskytuje všechny potřebné podklady, aby byl celý proces co nejjednodušší. Vše je kdykoliv dostupné přímo v platformě xStation. Pro snadnější pochopení jsou roční podklady pro daňové účely (tzv. Fiscal report) také vždy na konci února zpracovány do individuálního reportu, který každý klient má k dispozici ve své klientské sekci Profil investora. V něm snadno naleznete vše potřebné pro své daňové přiznání, tedy:

  • uzavřený zisk podle jednotlivých účtů a podle jednotlivých daňových skupin (akcie & ETF a deriváty)
  • tržní přecenění otevřených pozic k 31. 12 .2022
  • ostatní operace, jako například dividendové příjmy

Příklad hlavní strany daňového reportu pro klienty XTB

Příjmy fyzických osob – nepodnikatelů z obchodování s deriváty se v souladu s § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění považují za tzv. ostatní příjmy.

Pravidla zdanění jsou také podrobně vypracována přímo na stránkách XTB v části Informace o účtech: https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/dulezite-dokumenty

co by vás také mohlo zajímat

-->

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies