meta
Domů » Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá posledních pár dní

Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá posledních pár dní

autor: Redakce

Měsíc květen je tradičně spojený s platbou daně z nemovitých věcí. Pokud poplatník podal přiznání v předchozích letech a u vlastnictví nedošlo ke změně, správce daně mu vyměří daň automaticky. Na základě poslední známé výše dostane povinný nejpozději do 25. května poštovní složenku s vyměřenou daní. Pokud je celková částka k úhradě do pěti tisíc korun, je celá daň splatná k poslednímu v měsíci.

Předmětem daně z nemovitosti jsou pozemky evidované v katastru, dokončené nebo užívané stavby spojené se zemí pevným základem a dokončené nebo užívané jednotky. V kompetenci obcí je stanovení místního koeficientu, který může zvýšit daňovou povinnost až pětinásobně.

Pokud je výsledná daň z nemovitých věcí nad pět tisíc korun, je možné uhradit daň ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu.

Základní sazba daně u pozemku závisí na jeho charakteru a způsobu užití. U budovy se odvíjí od druhu stavby, povahy využití a navyšuje se v závislosti na dalších podlažích. U všech nemovitostí dochází k násobení koeficientem s ohledem na lokalitu, kde leží,“ říká Ivana Brancuzká, country manažerka společnosti Crowe.

Co dělat v případě více vlastníků nebo více nemovitostí

Poplatníkem daně je ve většině případů vlastník pozemku, stavby nebo jednotky. Je-li takových více, přiznání může podat jménem všech jeden společný zástupce. Každý spolumajitel ale může přiznání podat sám jen za svůj podíl.

„Pokud má poplatník více realit, je daň stanovena souhrnnou částkou za všechny nemovité věci nacházející se na území příslušného kraje. Povinný zaplatí daň u místně příslušného finančního úřadu, to znamená tam, kde se nachází daná nemovitost. Nejrychlejší způsob, jak daň zaplatit, je elektronicky v internetovém bankovnictví na účet krajského finančního úřadu. Předčíslí pro platbu daně z nemovitosti je 7755,“ dodává Brancuzká.

Pokud si poplatník zřídil datovou schránku, nebo mu byla automaticky ze zákona založena, mohou mu být údaje potřebné pro zaplacení daně z nemovitosti zaslány tam. V případě, že si povinný zažádal o kontaktování prostřednictvím e-mailové schránky, obdrží informace do
e-mailu. 

„Změny, které vláda v rámci daně z nemovitosti připravuje na další období, mají obsahovat zavedení státního koeficientu, který bude alokovat dodatečný výnos státu, nikoliv městům nebo obcím. Na webu ministerstva jsou uvedeny modelové příklady. Například za byt v Praze o výměře 70 metrů čtverečních se v současné chvíli platí daň z nemovitých věcí zhruba kolem 1 700 Kč. Po zvýšení se platba zvedne na 2 500 Kč. V Brně je to aktuálně 600 Kč a po zvýšení vzroste na dvojnásobek,“ shrnuje Brancuzká a doplňuje, že návrh počítá s valorizací daně v návaznosti na hodnotu inflace.

co by vás také mohlo zajímat

-->

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies