meta
Domů » Větší využití tepelných čerpadel může přispět k naplňování evropského plánu na dosažení uhlíkové neutrality
Tepelné čerpadlo, ilustrační foto

Větší využití tepelných čerpadel může přispět k naplňování evropského plánu na dosažení uhlíkové neutrality

autor: Redakce

Evropská unie chce do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o nejméně 55 % a směřovat tak k postupnému dosažení tzv. uhlíkové neutrality. K naplnění tohoto ambiciózního cíle je potřeba, aby se v porovnání s rokem 2015 snížily emise skleníkových plynů z budov o 60 %, spotřeba energie v budovách o 14 % a spotřeba energie při vytápění a chlazení o 18 %. Stavební fond v rámci Evropské unie je odpovědný za přibližně 36 % veškerých emisí CO2, které se v EU vyprodukují. Součástí daného plánu je rovněž výrazné navýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na 65 % (ze současné úrovně 32 %). Podle Evropské komise by se jednotlivé členské státy měly zaměřit na zdvojnásobení tempa renovací starších budov a zajistit tím snížení jejich energetické náročnosti i účinnější využívání obnovitelných zdrojů, spojené s efektivní dekarbonizací vytápění a chlazení. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je širší využití tepelných čerpadel (např. NIBE), tedy zařízení využívajících energii z přírodních zdrojů. Tato šetrná a energeticky úsporná technologie s nízkým obsahem uhlíku je navíc jediný zdroj tepla uzpůsobený k integraci do tzv. chytré domácnosti.

Témata udržitelné výstavby a renovace budov, ochrany životního prostředí nebo účinnějšího využívání obnovitelných zdrojů se aktuálně drží v popředí celospolečenského zájmu ve většině států Evropy (respektive EU). Především skandinávské země si vzaly za své opravdu široké využití tepelných čerpadel v sektoru vytápění a chlazení bytů i rodinných domů: např. v Norsku má tepelné čerpadlo až polovina domácností. Právě tato zařízení jsou totiž velmi účelným alternativním zdrojem energie bez závislosti na fosilních palivech, který čerpá teplo z přírodních zdrojů – vody, vzduchu a země. Výrazně tak přispívají k redukci množství neobnovitelné primární energie v budovách, zvýšení jejich energetické soběstačnosti a k minimalizaci škodlivých emisí CO2 (nebo dalších skleníkových plynů a zdraví ohrožujících pevných částic) vypouštěných do ovzduší.

Podle Evropské komise se téměř 50 % konečné spotřeby energie EU používá k vytápění a chlazení, z toho 80 % v budovách. Obliba tepelných čerpadel, jež jsou (zvláště ve spojení s fotovoltaikou) jedním z nejčistších a nejúspornějších zdrojů vytápění a chlazení, proto stoupá také v České republice. A to i díky státním dotacím: aktuálně je jich zde instalováno kolem 100 000 kusů. Tato nízkouhlíková technologie využívá pouze obnovitelné zdroje tepla, které není nutné dovážet ze zahraničí, a přispívá k vyvážení celé energetické sítě: při optimálním zapojení do topného systému totiž slouží jako jediný zdroj tepla k velmi efektivní akumulaci energie. Její širší využití proto může významně přispět k tomu, abychom se alespoň přiblížili evropské vizi o uhlíkové neutralitě. Např. podle predikcí a modelů Evropské asociace tepelných čerpadel má nyní český trh potenciál dosáhnout až desetinásobku současných instalací,“ konstatuje Radek Červín, ze společnosti NIBE, která dodává tepelná čerpadla do České republiky a na Slovensko.

co by vás také mohlo zajímat

-->

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies