Domů » Zájem o tepelná čerpadla roste. Vloni se jich prodalo více než 24 000
Tepelné čerpadlo, ilustrační foto

Zájem o tepelná čerpadla roste. Vloni se jich prodalo více než 24 000

autor: Redakce

Podle analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky roste v tuzemsku již více než 15. rokem za sebou zájem o energeticky úsporná a šetrná tepelná čerpadla: vloni jich tak přibylo přes 24 000 oproti necelým 1 500 v roce 2005. V jejich dynamicky rostoucích prodejích se odráží především zvýšený zájem o udržitelnou výstavbu a ochranu životního prostředí, podpořený státními dotacemi typu kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Vzhledem k rostoucím cenám energií a blížícímu se zákazu vytápění pomocí kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy se navíc dá předpokládat, že obdobný trend bude pokračovat i letos: např. divize NIBE Energy Systems CZ zaznamenala v prvním pololetí přibližně 5,5% nárůst prodejů tepelných čerpadel NIBE oproti stejnému období minulého roku.

Obliba tepelných čerpadel, jež jsou (zvláště ve spojení s fotovoltaikou) jedním z nejčistších a nejúspornějších zdrojů vytápění a chlazení, neustále stoupá. Aktuálně je jich v Česku instalováno kolem 130 000 kusů. Tato nízkouhlíková technologie čerpá teplo pouze z obnovitelných přírodních zdrojů, které není nutné dovážet ze zahraničí, a přispívá k vyvážení celé energetické sítě: při optimálním zapojení do topného systému totiž slouží jako jediný zdroj tepla k velmi efektivní akumulaci energie,“ konstatuje Radek Červín, vedoucí prodeje divize NIBE Energy Systems CZ.

Podle Červína na českém trhu nyní dominují tepelná čerpadla vzduch-voda, která sice pracují efektivněji, ale vyžadují zhotovení hlubinného vrtu nebo plošného zemního kolektoru. Po nich pak následují tepelná čerpadla využívající odpadní vzduch.

Tepelné čerpadlo se řadí mezi čisté zdroje energie nezávislé na fosilních palivech, a jeho instalace proto přispívá k podstatnému snížení emisí CO2 vypouštěných do ovzduší. Využívá totiž teplo z okolního prostředí (z vody, vzduchu či země), které se v opakovaném cyklu přečerpává z nižší teploty na vyšší a následně se s ním účelně vytápí, chladí či ohřívá voda. Při odborné instalaci a funkčním zapojení do topného systému tak dochází k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a výraznému snížení energetické náročnosti nemovitosti.

Princip tepelných čerpadel je známý již téměř 170 let. Od té doby prodělala jejich technologie bouřlivý rozvoj, který pokračuje i v současnosti. Nejsilněji jej ovlivňuje vysoká poptávka po obnovitelných zdrojích energie (motivovaná snahou snížit znečištění ovzduší) a rostoucí ceny energií. Dlouhodobý vývoj navíc směřuje k výstavbě budov s téměř nulovou spotřebou energie: otázka využití environmentálně šetrných zdrojů vytápění, chlazení, větrání či ohřevu vody se proto stává čím dál aktuálnější. V nově realizovaných stavbách sice požadavky na výkon tepelných zdrojů klesají, přesto se dá předpokládat, že se tepelná čerpadla s nižším výkonem stanou (spolu se vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací tepla, případně fotovoltaikou) jedním z hlavních zdrojů tepelné energie,“ předvídá Radek Červín.

co by vás také mohlo zajímat

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies