meta
Domů » Kolik přátel je člověk schopen mít v digitální éře? Jak nemít sociální úzkost?

Kolik přátel je člověk schopen mít v digitální éře? Jak nemít sociální úzkost?

autor: Lucie Svobodová

Žijeme v digitální éře, kde máme díky sociálním sítím možnost navazovat mnohem více sociálních spojení, než kdy dříve. To může vést k pocitům sociálního přetížení, které se v poslední době ve společnosti objevuje stále častěji, protože náš mozek nemá na takové množství sociálních propojení kapacitu. Pomocí sociálních sítí udržujeme množství slabých vazeb, které nám většinou nejsou schopny poskytnout pocit sociální podpory. Jak přepsala digitální éra pravidla sociálního propojení? Jaký mají slabé vazby vliv na naše duševní zdraví a jak se sociálnímu přetížení vyhnout?

V sociálních vztazích jednotlivce je hlavním principem takzvané Dunbarovo číslo, které vymezuje počet vztahů, které je člověk schopen udržovat. Tento koncept vytvořil antropolog Robin Dunbar, podle kterého má Dunbarovo číslo své kořeny v evolučním vývoji lidského mozku a tradičně stanovuje přibližně 150 vztahů.

Nyní se však pohybujeme v digitálním věku, ve kterém naše sociální vazby sahají daleko za geografické hranice. Vystává tím otázka, zda má Dunbarovo číslo stále ještě význam, nebo digitální éra přepsala pravidla sociálního propojení.

Dunbarovo číslo v digitální éře

Dunbarovo číslo, produkt kognitivní evoluce, odráží omezenou schopnost našich mozků řídit a udržovat sociální vazby. Jeho přítomnost v různých společnostech, od úzce spjatých kmenů až po expanzivní sociální struktury, zdůrazňuje jeho univerzálnost. Dunbar identifikuje různé vrstvy vztahů od nejbližších přátel (pět lidí) po širší sociální kontext (až 1 500 osob).

Podle této teorie mozek přirozeně omezuje hloubku a šířku našeho sociálního okruhu. To však úplně neplatí v digitální sféře, se kterou se dynamika sociálních vazeb zásadně mění. Sociální sítě totiž posilují naši schopnost spojit se s velkou a různorodou škálou jednotlivců, což zpochybňuje tradiční vymezení Dunbarova počtu.

Podle studie publikované v časopise Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, která zkoumala vliv používání sociálních médií na velikost sociálních kruhů a blízkost vztahů, vede více času stráveného na sociálních médiích k většímu počtu online „přátel“, nikoliv však většímu množství offline přátel.

Ve virtuální sféře získává psychologie sociálních interakcí nový význam. Koncept „slabých vazeb“, které na sociálních sítích navazujeme, se dostává do popředí, protože se pohybujeme v záplavě vzdálených spojení. Mají slabé vazby vliv na naše duševní zdraví?

Sociální přetížení v éře sociálních sítí

Možnost spojit se s jednotlivci napříč kontinenty zpochybňuje podstatu Dunbarova čísla. Mohou tato digitální spojení nahradit intimitu osobních kontaktů, nebo slouží pouze jako náhražky a zaplňují naše životy ohromujícím množstvím sociální propojenosti?

Vědci opravdu našli souvislost mezi používáním sociálních sítí a sociálním přetížením, neboli pocitem, že lidé, se kterými komunikujeme online, vyčerpávají velkou část naší sociální baterie.

„Používání sociálních sítí přímo přispívá k prožívání sociálního přetížení, které je spojeno s digitální únavou, psychickým vyčerpáním a nespokojeností,“ uvádí vedoucí psycholog z Awake Therapy Mark Travers, PhD.

Při orientaci v digitální krajině se naše kognitivní procesy přizpůsobují. Mozek, který byl kdysi zvyklý zvládat omezený počet vztahů, se nyní musí přizpůsobit a zvládat mnohem větší počet náročných digitálních spojení. V každodenních vztazích je pro nás tak těžší udržovat pozornost a poskytovat ostatním emocionální podporu.

Tipy, jak se vypořádat se sociálních přetížením

Uprostřed smršti sociálních spojení v digitálním věku, kdy se počet kontaktů může zdát nekonečný, je zásadní najít rovnováhu mezi kvantitou a kvalitou našich vztahů, což nám pomůže vyhnout se sociální úzkosti.

„Místo toho, abychom podlehli ohromujícímu přílivu online vztahů, zvažme vytvoření prostoru, který bude podporovat skutečné vztahy. Upřednostněte kvalitu před kvantitou a zaměřte se na hrstku vztahů, které s vámi skutečně rezonují. Místo toho, abyste se topili v moři pomíjivých interakcí, rozhodněte se pro smysluplné rozhovory s těmi, které jsou vám nejblíže,“ radí Travers.

Je v pořádku si uvědomit, že jsou naše kognitivních schopnosti v oblasti sociálních vazeb omezené a upřednostníme jejich hloubku před šířkou.

co by vás také mohlo zajímat

-->

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Předpokládáme, že to pro vás není problém, ale pokud chcete změnit nastavení cookies, můžete to tak udělat. Souhlas Číst více

Soukromí & cookies